วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลอนลดโลกร้อน

ลด เถอะนะลดทำร้ายทำลายป่า
ลด เขนฆ่าธรรมชาติพินาศสิ้น
ลด คาร์บอนไดออกไซด์ทั่วแดนดิน
ลด การกินให้พอเพียงเลี้ยงชีวา

โลก ของเราเจ็บป่วยช่วยกันคิด
โลก วิกฤตอย่างหนักต้องรักษา
โลก แปรปรวนเราทั้งผองต้องเยียวยา
โลก เหนื่อยล้าเพราะคนก่นทำลาย

ร้อน รุนแรงจากภาวะเรือนกระจก
ร้อน วิตกจะยึดเยื้อน่าเบื่อหน่าย
ร้อน ไปหมดร้อนรุ่มสุมใจกาย
ร้อน มิคลายเพราะใครหนอพอเสียที

ด้วย สำนึกรวมพลังกันทั้งหมด
ด้วย อยากลดโลกร้อนทุกวิถี
ด้วย ตระหนักจึงเสาะหาทุกวิธี
ด้วย หน้าที่พึงสังวรก่อนสายเกิน

มือ สองข้างหมายมุ่งพยุงหล้า
มือ ซ้ายขวาไม่ปล่อยวางไม่ห่างเหิน
มือ ของเราประสานทั่วอย่ามัวเพลิน
มือ เผชิญกับความร้อนต้องผ่อนลง

เรา หิ้วถุงผ้าใช้ไปตลาด
เรา ทำพลาดต้องแก้ไขอย่าใหลหลง
เรา ปลูกป่ากันมากไว้ให้ยืนยง
เรา มั่นคงลดโลกร้อนก่อนรุนแรง

ที่มา:ชนาวุธ บุตรดี. ขวัญเรือน. ( 878 มิ.ย.2551 )หน้า 23

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2554 01:44

  ผมชนาวุธ บุตรดี ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานบทกลอน "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา" ซึ่งได้ตีพิมพ์ในนิตยสารร "ขวัญเรือน" เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 มีความยินดีเผยแพร่กลอนบทนี้ให้รับรู้กันโดยทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยกันลดโลกร้อนเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไป
  ชนาวุธ บุตรดี/ภูพาน-สกลนคร
  chana_wut@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2556 21:41

  มาชวยกันปลูกต้นไม้กัเถอะ

  ตอบลบ